Eredienst en Vieringen

Eredienst en Vieringen
Elke zondagmorgen en op kerkelijke hoogtijdagen komen we als gemeente bij elkaar voor een viering. We luisteren, bidden en zingen. We lezen uit de Bijbel en proberen te begrijpen wat God ons in zijn woord wil zeggen. Het zijn eeuwenoude woorden die nog niets van hun actualiteit hebben verloren.
We ontmoeten elkaar voor en na de viering en heten gasten van harte welkom in ons midden. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in "de Voorhof" van de kerk. Koffie,thee of limonade voor de kinderen staan dan voor u klaar.

Morgen gebed
Elke 2e en 4e zaterdag van de maand om 11.00 uur.
U bent van harte welkom in de "Gerfkamer", gelegen achter het koor van de Grote Kerk. We komen bij elkaar voor een ontspanningsoefening, een ademoefening en/of een Lectio Divina: een korte lezing (in een moderne versie) uit een psalm, waarover we aan de hand van een paar vragen mediteren. 
lees meer »
 
Kinderen in de Kerk Kinderen in de Kerk
Tijdens alle diensten is er kinderoppas of Kom in de Kring voor de allerkleinsten. Het hele jaar door (met uitzondering van de zomervakantie) is er kindernevendienst. Voor de tieners is er 1 x in de veertien dagen een eigen groep: TIM.
lees meer »
 
Bijzondere Vieringen Bijzondere Vieringen

Vieringen met Schrift en Tafel

Per jaar wordt 6 keer deze viering gehouden. We gedenken hierin het verlossend werk van onze Heer. Deelname hieraan is voor iedereen die Jezus Christus belijdt als Heer en Verlosser.
 

Cantatediensten

Tweemaal per jaar wordt tijdens een cantatedienst een Bach-cantate uitgevoerd, waarbij het koor Vocalis St. Jan door een professioneel orkest wordt begeleid.


Oogstdienst

Dankdag voor het gewas is een kerkelijke feestdag die zijn oorsprong vindt in de middeleeuwen. Men dankte God voor de oogst die voorzag in het dagelijks voedsel. In de tijd van de industrialisatie werd het dankdag voor gewas én arbeid. De viering van deze dag is traditioneel op de eerste woensdag in november.
In onze gemeente doen we dit op de eerste zondag van november en vieren we dit als een oogstdienst. Vruchten van de oogst versieren de kerk en na afloop van de dienst delen we dit met anderen.

 
Gedachtenisdienst

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (meestal de laatste zondag van november) worden in de kerkdienst alle gemeenteleden herdacht die in het afgelopen -kerkelijk- jaar zijn overleden. Hierin worden hun namen genoemd en wordt een korte stilte in acht genomen. Familieleden van de overledenen worden persoonlijk en schriftelijk uitgenodigd om deze gedachtenisdienst bij te wonen.
 
lees meer »
 
De Jaarkring De Jaarkring
Als wij aan een jaar denken dan denken wij aan de maanden januari t/m december. In de kerk gaat dat anders. De Jaarkring van de kerk begint op de eerste zondag van Advent. Meer weten?
lees meer »
 
Rondom de Kerkdienst Rondom de Kerkdienst

Lectoren

In de Grote Kerk worden elke dienst één of meer schriftlezingen verzorgd door lectoren uit de gemeente. De evangelielezing wordt in het algemeen door de voorganger gedaan.
 
Indien u informatie wilt hebben over het lectorschap of indien u hieraan wilt meedoen neem dan contact op met: Willo Donkers.
 

Werkgroep Eredienst

Liturgie is een levend iets. De werkgroep Eredienst houdt zich hiermee bezig en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen hierover aan de kerkenraad.

De werkgroep bestaat uit: Dhr. W. Donkers (Voorzitter), Ds. M. Russchen, Mw. M. Huizinga, Dhr. A. Leistra en  Mw. K. Houweling.  
 

Charismatische werkgroep (al meer dan 35 jaar)

Voor meer informatie:
Dhr. en mevr. T. en A. Buitelaar, Schiedam-Noord
Mevr. A. Vijgeboom, Schiedam Stad
 

Missionaire werkgroep

Er is een missionaire werkgroep om te onderzoeken en uit te voeren hoe voor de stad merkbaar kan worden wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij als kerk toegankelijker kunnen zijn voor mensen van buiten.
Contactpersoon: ds. W.M. van der Vegt  
 

Werkgroep PR

Voor informatie kunt u terecht bij ds. Willem van der Vegt of Joke Mulder
 

Koffiedienst

Het – wekelijks - koffiedrinken na de dienst is de gelegenheid voor ontmoeting en het versterken van de gemeenschap. Er zijn dan ook altijd zeer veel gemeenteleden en gasten die hier aan meedoen. De koffie wordt gezet en geschonken door vrijwilligers.
Contactpersoon: mevr. Greetje Bouman


Kopieerwerk

Alle zondagsbrieven worden op het kerkelijk bureau afgedrukt en door een team mensen gekopieerd op een kopieerapparaat. Als u iets wilt kopiëren voor het kerkenwerk kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Er dient altijd een kopie van het te kopiëren stuk naar gestuurd te worden.
 

Zondagsbrief  

In de Grote Kerk verschijnt de zondagsbrief het hele jaar door.
Telefonische of schriftelijke berichten kunnen tot donderdag 18.00 uur worden doorgegeven aan:
Mevr. A. Vijgenboom, tel.nr. 473 97 97 en/of
 

Facebook  

De Grote Kerk is ook op facebook te vinden: www.facebook.com/Grote KerkSchiedam