Kinder en Jeugdwerk Kinder en Jeugdwerk
Visie en beleid
De kerk is het lichaam van Christus. Kinderen hebben daarin een volwaardige plaats. Zij hebben ons en elkaar nodig en wij hebben hen nodig; wij leren van hen en zij leren van ons.


Het is onze verantwoordelijkheid hen niet alleen toegang te geven tot de bronnen van onze cultuur, maar vooral om hen door te geven wat voor ons belangrijk is en richting geeft aan ons leven. De geloofsbagage die je als kind meekrijgt, draagt je je leven lang mee. Wij geloven dat kinderen verantwoordelijke mensen worden als wij hen verantwoordelijkheid geven, passend bij hun leeftijd.

Wij geloven dat kinderen veel kunnen en dat ze uitdaging, inspiratie en een veilige omgeving nodig hebben om te kunnen groeien. Wij geloven dat onze gemeenschap dat kan bieden en van groot vormend belang kan zijn voor onze kinderen.

Kinderen hebben bij ons dan ook een plaats en een taak in de zondagse viering; ook bieden wij hen - tijdens de viering - een programma dat aansluit bij hun leeftijd. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan geloofsonderricht voor kinderen vanaf groep 7 van de basisschool, in de vorm van catechisatie.
Maar ook voor jongere kinderen is er genoeg te doen in de Grote Kerk!

Hieronder is meer te lezen over diverse activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. 
 

 
Kerk op schoot Kerk op schoot
Kerk op Schoot
Kerk op Schoot
Op 19 mei is er weer Kerk op Schoot. Tussen 15:30 en 16:00 wordt een verhaal verteld met als thema ‘God geeft leven’. Kom je ook?
Kerk op Schoot is een laagdrempelige viering voor kinderen tussen 0 en 5 jaar. Bijbelverhalen worden op interactieve wijze verteld, bijpassende liedjes
gezongen en achteraf wordt er gekleurd en limonade gedronken. (Groot)ouders zijn van harte welkom om met de kinderen het verhaal mee te beleven. 
De deur van de kerk aan de Lange Kerkstraat 37 is open vanaf 15:15.

 
 
TIM (Tienergroep) TIM (Tienergroep)

TIM
Twee keer per maand zijn er- tijdens de kerkdienst - bijeenkomsten voor tieners van 11 t/m 14 jaar. Zij gaan op een aansprekende manier, zowel creatief als theoretisch aan de slag met onderwerpen over het geloof. Leiding: Dineke Pijpers en Aletta van Hoek.

 
Jongeren 14+ Jongeren 14+
14+
Twee keer per maand zijn er- tijdens de kerkdienst - bijeenkomsten voor jongeren van 14 t/m 18 jaar. Zij gebruiken onder andere materiaal van Youth for Christ, maar de jongeren kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen. Leiding: Mark Versluis en Corjan Koppe.
 
 
Catechese

Catechese

Catechese
Eens in de 14 dagen komen kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool bij elkaar. Zij krijgen volgens de methode Basics (JOP) informatie over kerk, geloof en de bijbel. Het zijn actieve bijeenkomsten, die de verbinding leggen tussen het dagelijks leven en wat kinderen meekrijgen van en in de kerk. Deze groep wordt geleid door Annemarie Mannee.
 
Ook jongeren tussen de 12 en 16 zijn om de week welkom bij catechisatie, zij het in de andere groep. Zij gaan ook aan de slag met thema’s rondom kerk, geloof en de bijbel, en welke rol deze zaken in hun leven kunnen hebben. Deze groep wordt geleid door Joke Mulder.