Kinder en Jeugdwerk Kinder en Jeugdwerk

Visie en beleid
De kerk is het lichaam van Christus. Kinderen hebben daarin een volwaardige plaats. Zij hebben ons en elkaar nodig en wij hebben hen nodig; wij leren van hen en zij leren van ons.


Het is onze verantwoordelijkheid hen niet alleen toegang te geven tot de bronnen van onze cultuur, maar vooral om hen door te geven wat voor ons belangrijk is en richting geeft aan ons leven. De geloofsbagage die je als kind meekrijgt, draagt je je leven lang mee. Wij geloven dat kinderen verantwoordelijke mensen worden als wij hen verantwoordelijkheid geven, passend bij hun leeftijd.

Wij geloven dat kinderen veel kunnen en dat ze uitdaging, inspiratie en een veilige omgeving nodig hebben om te kunnen groeien. Wij geloven dat onze gemeenschap dat kan bieden en van groot vormend belang kan zijn voor onze kinderen.

Kinderen hebben bij ons dan ook een plaats en een taak in de zondagse viering; ook bieden wij hen - tijdens de viering - een programma dat aansluit bij hun leeftijd. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan geloofsonderricht voor kinderen vanaf groep 7 van de basisschool, in de vorm van catechisatie.
Maar ook voor jongere kinderen is er genoeg te doen in de Grote Kerk!

Hieronder is meer te lezen over diverse activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. 
 

 
Kerk op schoot Kerk op schoot

Kerk op Schoot

Op 20 januari om 15:30 is er Kerk op Schoot in de Grote Kerk, speciaal voor kinderen tussen de 0 en 5 jaar. We zitten gezellig op kussens in een kring, of bij papa, mama, opa of oma op schoot. We gaan zingen over, luisteren en kijken naar het verhaal van Jona. Kom je ook? De viering duurt ongeveer een halfuur en achteraf drinken en smullen we met elkaar.

 
TIM (Tienergroep) TIM (Tienergroep)

TIM
Twee keer per maand zijn er- tijdens de kerkdienst - bijeenkomsten voor tieners van 11 t/m 14 jaar. Zij gaan op een aansprekende manier, zowel creatief als theoretisch aan de slag met onderwerpen over het geloof. Leiding: Dineke Pijpers en Aletta van Hoek.

 
Jongeren 14+ Jongeren 14+

14+
Twee keer per maand zijn er- tijdens de kerkdienst - bijeenkomsten voor jongeren van 14 t/m 18 jaar. Zij gebruiken onder andere materiaal van Youth for Christ, maar de jongeren kunnen ook zelf onderwerpen inbrengen. Leiding: Mark Versluis en Corjan Koppe.
 

 
Catechese

Catechese

Catechese
Eens in de 14 dagen komen kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool bij elkaar. Zij krijgen volgens de methode Basics (JOP) informatie over kerk, geloof en de bijbel. Het zijn actieve bijeenkomsten, die de verbinding leggen tussen het dagelijks leven en wat kinderen meekrijgen van en in de kerk. Deze groep wordt geleid door Annemarie Mannee.
 
Ook jongeren tussen de 12 en 16 zijn om de week welkom bij catechisatie, zij het in de andere groep. Zij gaan ook aan de slag met thema’s rondom kerk, geloof en de bijbel, en welke rol deze zaken in hun leven kunnen hebben. Deze groep wordt geleid door Joke Mulder.


 

 
Zoldersessies Zoldersessies

Zoldersessies
Nieuw dit jaar zijn de maandelijkse avonden op zolder bij het kerkelijk bureau. Tieners zijn welkom om hier hun eigen plek te creëren; ze ontmoeten elkaar, praten over een boeiend thema en spelen toffe spellen. De poort van het kerkelijk bureau is open vanaf 19:00 en de avond zal rond 21:15 afgelopen zijn. Op 14 april, 12 mei en 2 juni staan de eerste avonden gepland.

Vragen over een van bovenstaande groepen of diensten? Je kunt terecht bij jeugdouderling Boudewijn Ridder ( of jeugdwerkbegeleider Annemarie Mannee (