Activiteiten en Muziek Activiteiten en Muziek
Vocalis St. Jan
Het in 1919 opgerichte ‘Hervormd Kerkkoor‘ heeft in 2004 zijn naam veranderd in ‘Vocalis St. Jan‘, dit in verband met de landelijke fusie tot PKN-kerk.
lees meer

De Oostercantorij
De Oostercantorij o.l.v. Andries Stam is oecumenisch samengesteld en verleent acht tot tien keer per jaar haar medewerking aan kerkdiensten in en om Schiedam.
lees meer

Lutherse Cantorij “Sursum Corda”
De Lutherse cantorij "Sursum Corda" werkt ongeveer eens per maand mee aan de diensten in de Grote Kerk in Schiedam.
lees meer


Stichting Muziek Grote Kerk
Deze stichting houdt zich met name bezig met de organisatie van de inloopconcerten op zaterdagmiddag, die om 15.00 uur beginnen en ongeveer drie kwartier tot een uur duren en vrij toegankelijk zijn.
De inloopconcerten worden wekelijks gehouden, met uitzondering van de maanden januari, juli en augustus. Zie Agenda
Elke laatste zaterdag van de maanden april tot en met oktober worden in samenwerking met de vaste organist van de kerk inloopconcerten aan het beroemde hoofdorgel gegeven door gerenommeerde organisten.

Stichting Matthäus Passion Schiedam
Deze stichting stelt zich ten doel een jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion te organiseren, bij voorkeur in de Grote Kerk van Schiedam. Daartoe wordt elk jaar een groot projectkoor in het leven geroepen, dat uit tachtig ervaren koorzangers en - zangeressen bestaat. Beroepssolisten en het orkest RBO 'Sinfonia' werken mee aan de uitvoering, die jaarlijks in de periode vóór Pasen wordt gegeven.
Zie www.matthauspassionschiedam.nl
lees meer »
 
Activiteiten Activiteiten

De kerk bezoeken

Op de zaterdagmiddag is de kerk open van 13.00 - 17.00 uur en kunt u om 15.00 uur gratis inloop-concerten meemaken.
In de zomer is de kerk ook te bezoeken van dinsdag t/m vrijdag van 12.00 -16.00 uur U kunt dan de kerk bekijken of genieten van de rust die de kerk midden in de stad biedt.
 
vriendenstichting vriendenstichting
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Schiedam" zet zich in voor gebruik van het historisch kerkgebouw in cultureel en functioneel opzicht.
lees meer »