Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen

Activiteiten in het kader van Vorming & Toerusting  -  2017 / 2018
van de Gefedereerde gemeente Schiedam-Kethel / De Ark en de Dorpskerk i.s.m. de Deelgemeenschap Sint Jacobus en Martinus  
Inhoud:         
Jeugd en Jongeren zie voor jou/jeugd op de site                   
Ontmoetingen, Kringen en Gespreksgroepen                        
Actueel geloven                                      
Samen actief                        
De Weerklank

Geloofsactiviteiten met voor ieder wat wils.
Ontmoetingen, Kringen en Gespreksgroepen
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 “De kring”
Breed Oecumenische gespreksgroep over geloof en hoe te geloven in je dagelijks leven. Niets nieuws en geen eendagsvlieg want we "bestaan" sinds 1978.
We hebben momenteel 17 trouwe leden en gaan met enthousiasme het nieuwe seizoen 2017  / 2018 tegemoet. Aan het eind van elk seizoen dragen we gezamenlijk de onderwerpen aan. Stemmen er over, en spreken af wie ze gaan voorbereiden. Er is betrokkenheid, aandacht voor elkaar, ernst en vrolijkheid. We zingen bidden en discussiëren en leren van elkaar. De meeste leden zijn al wat ouder. Mede daarom is van tijdstip veranderd. Nu elke 3e maandagmiddag van de maand in de Weerklank. Cornelia van Zantenplein 51, van 13.30 tot 16.00 uur.
Wilt u jij meer informatie?  Bel 4715368 Tom of Ans Buitelaar. Of 4739797 Ans Vijgeboom.
Van harte welkom! Er kunnen nog enkele mensen bij.

Open ontmoetingsochtenden in ‘t Schepphuis
Ontmoeting open voor een ieder; in een open sfeer. Wat hebben we in de afgelopen weken meegemaakt? Wat willen we met de anderen delen? En, het tweede gedeelte van de ochtend: wat lezen we deze keer in de Bijbel?
Steeds op de tweede dinsdagochtend van de maand in ’t Schepphuis, achter de Dorpskerk. De eerste  keer in het nieuwe seizoen is op 8 september. Aanvang 10.30 uur.
Leiding: ds. Dolf Tielkemeijer. Van harte welkom!
 
Nieuw Liedboek
O
ok in het seizoen 2017-2018 vinden er weer een aantal avonden plaats rond het nieuwe liedboek. Het nieuwe liedboek bevat een schat aan prachtige teksten en muziek. Van oude liederen, van nieuwe liederen en van liederen van verschillende genres. Door je met elkaar hierin te verdiepen, leer je ook veel over de geschiedenis en de achtergrond van de liederen, de componisten en de melodie. Ook zingen we de liederen met elkaar. Muzikaliteit en zangtalent zijn hiervoor niet vereist.
De avonden staan onder leiding van Jan Blankers, organist van de Dorpskerk, en vinden plaats op: dinsdagavond 20.00 uur in ' t Schepphuis. De data: 23 januari, 13 maart, 15 mei, 3 juli. Aanvang 20.00 uur.
  
Ontmoetingsbijeenkomsten
I
n het voorjaar van 2018 worden er op verschillende locatie in Noord weer ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. U leest daarover t.z.t. in de Zondagsbrief en Kerknieuws. Deelnemers aan eerdere bijeenkomsten ontvangen een persoonlijke uitnodiging.  
 U kunt wel alvast de volgende data en locaties noteren:
Ochtendbijeenkomsten: 13 februari 't Schepphuis, 22 maart De Weerklank.
Middagbijeenkomsten:6 februari De Ark, 15 maart de Harg- Spaland
Avondbijeenkomsten: 15 februari De Ark, 14 maart 't Schepphuis

Maandelijkse ontmoetingsochtenden in ’t Schepphuis.
Naast de hiervoor genoemde bijeenkomsten zijn er de maandelijkse ontmoetingsochtenden; open voor een ieder en in een open sfeer. Wat hebben we in de afgelopen weken meegemaakt? Wat willen we met anderen delen? En, het 2e gedeelte van de ochtend: wat lezen we deze keer in de Bijbel?
Steeds op de 2e dinsdagochtend v.d. maand in ’t Schepphuis, achter de Dorpskerk. Aanvang 10.30 uur. Leiding: Dolf Tielkemeijer. Welkom!

Een Bijbelse geschiedenis.
Een seizoen lang bijbels vergelijken; iedere avond een andere bijbel op tafel.
In het seizoen 2017-2018 zouden we het reformatorisch principe ‘sola scriptura’ kunnen uitwerken door kennis te maken met de verschillende bijbels (= bijbelvertalingen) die er in omloop zijn, en hun geschiedenis. Waar begon het allemaal mee, en wat zijn nu de bijbels waar we uit kunnen kiezen? De avonden kunnen er als volgt uit zien:
+ de canon v.d. Hebreeuwse bijbel (TeNaCh) en Griekse vertaling (Septuaginta). Verschil: indeling en aantal boeken,
+ het Griekse ‘Nieuwe Testament’. Indeling, verschillende ‘genres’, ‘authenticiteit’,
+ de Vulgata (vertaling in het latijn) en vroege vertalingen in de volkstaal (‘Delftse bijbel’),
+ vertalingen van de reformatie: Lutherbijbel, Statenvertaling, King James Version,
+ ‘moderne’ vertalingen met aandacht voor de ontvangende taal en met teksteenheden als uitgangspunt,
+ de Naardense bijbel als buitenbeentje,
+ bijbels met en zonder kanttekeningen,
bijbeluitgaven voor specifieke doelgroepen: jongerenbijbel, vrouwenbijbel, mannenbijbel, groene bijbel.
Welke bijbel dragen wij in ons hart mee?
Na de pauze zouden we om beurten kunnen vertellen welk bijbelboek of bijbelverhaal ons dierbaar is, veel voor ons
heeft betekend, of ons op weg heeft geholpen. Voor Luther was Psalm 118 ‘zijn’ psalm. Is er een psalm, boek of
verhaal dat jij je eigen hebt gemaakt? Per avond kan er een verhaal, woord of psalm aan bod komen.
Data en locatie: de 2e donderdag v.d. maand in Terpzicht: 14 december,
11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april en 17 mei (3e donderdag i.v.m. Hemelvaartsdag). Aanvang: 20:00 uur, en we sluiten om 21:30 uur op passende wijze af. Opgeven: ds. Smit, . Eigen bijbels meenemen! Nieuwkomers welkom!

Ochtendgebed in de Dorpskerk
E
lke donderdagochtend is er van 10.00 tot 10.30 uur ochtendgebed in de Dorpskerk. We zijn dan even stil, bidden voor de gemeente, voor de wereld en voor allen aan wie we denken, lezen uit de bijbel, zingen en bereiden ons voor op de komende zondag. Wees welkom. Dolf Tielkemeijer. 
 
Actueel geloven
- De visioenen van Johannes. Het Bijbelboek Openbaring.
Vijf avonden met een weerbarstig Bijbelboek. Soms moeilijk te begrijpen, soms glashelder. Vaak uiterst actueel.
Profetisch. Geschreven als bemoediging van de christelijke gemeente in de verdrukking, lijdend onder vervolging,
beproefd door het kwaad in de wereld. Om het licht van Christus te zien in onze geschiedenis en te blijven zien.
Het onderwerp is gekozen vanuit een diepe behoefte van de inleider om ook zelf weer opnieuw door dit Bijbelboek
heen te gaan en de opbrengst te delen met allen die mee willen doen.
Er is veel beeldende kunst geïnspireerd door het boek Openbaring. Naast de tekst komt ook iets van deze kunst aan
de orde. Van kunstenaars valt immers veel te leren en te ervaren. U bent van harte welkom.
Data:  22 november 2017,  24 januari en 28 februari 2018.
Plaats: Terpzicht.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Inleider: ds. Dolf Tielkemeijer
- Zoektochten naar de Romaanse mens en kunst in Franse plattelands kerkjes
               Samen actief    
 
Bijbel in beeld 2017-2018
In de kerkdiensten worden Bijbelse verhalen gelezen, besproken en bezongen. Door vooraf al met de verhalen bezig te zijn, gaan ze nog meer leven. Bijbelse verhalen roepen gedachten, gevoelens, kleuren en beelden op. Bij Bijbel in beeld proberen we steeds het verhaal tot leven te brengen, de boodschap van het Bijbelverhaal om te zetten in een schilderij. Eerst lezen en bespreken we het Bijbelverhaal dat twee weken later op het rooster staat, we dringen door tot de kern en dan gaan we met verf en papier aan de slag. De ene keer wordt dat een heel figuurlijk schilderij, een andere keer abstract of symbolisch. Wat we willen vertellen is belangrijker dan de artistieke prestatie. Teken- of schildertalent zijn niet noodzakelijk, plezier in het schilderen wel. Er is technische begeleiding aanwezig.
 
De groep deelnemers varieert van 7 tot 15 mensen uit verschillende kerken, sommigen doen al vanaf het begin mee. De sfeer is ontspannen en gezellig, terwijl ieder op zijn eigen manier met het verhaal en schilderij bezig is. Het resultaat mag er elke keer weer zijn. De schilderijen worden getoond in de Ontmoetingsruimte van de Ark en spreken altijd velen aan. Ook worden ze soms nog elders tentoongesteld, bijvoorbeeld in de Weerklank.
Ook komend seizoen is weer een aantal avonden gepland. De onderwerpen volgen het leesrooster. Graag nodigen we iedereen uit om mee te doen
 
Data: 7 december 2017, 11 januari 2018, 8 februari 2018, 8 maart 2018.
Locatie: Kerkgebouw de Ark, Hargplein 101. Aanvang: 19.30 uur.
Kosten per avond: € 3,-, excl. koffie of thee.
Vooraf aanmelden hoeft niet, maar we vinden het wel prettig te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Bericht of nadere informatie bij: Hans en Ploni Strijland,  tel: 010-4709529, 
Els Boon, . Mies Huizenga, tel: 010-4712347, .
              
 
 
Samen actief 
Kussenproject: … Een steuntje in de rug!
Vrijwilligers in De Weerklank hebben het afgelopen jaar kussens gemaakt. Kunstwerken! We geven deze kussens aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Weet u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Geef het dan door. Komend seizoen gaan we elke 3e woensdag van de maand in ontmoetingshuis De Weerklank verder met het maken van kussens. Doet u mee?
Aanvang: 14.00 uur. U bent van harte welkom; materiaal is aanwezig.
Info: Rita van der Eijk – Lamein van stichting Meredia, mail , tel 010 – 2730727.
                    
 Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, vertrekken we om 5.30 uur vanuit De Werf, t.o. de Sint Jacobuskerk aan de Kerkweg in Schiedam Kethel. We trekken er op uit voor een forse wandeling met halverwege een rustpauze met koffie, thee en koek. Rond 9.00 uur eten we - terug in De Werf - gezamenlijk de zelf meegebrachte boterhammen op. Kosten € 3,50. Vooraf aanmelden is niet nodig.
De Weerklank
Ontmoetingscentrum De Weerklank aan het Cornelia van Zantenplein 51 in Groenoord wil een open ontmoetingsplek zijn voor iedereen in Schiedam Noord. Hieronder vindt u een greep uit de geboden mogelijkheden. Ga eens kijken!
 
Ontmoeting
Op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag (van 14.00 – 16.00 uur) en op woensdag-morgen (van 10.00 – 12.00 uur) kan iedereen binnenlopen om anderen te ontmoeten bij een kopje koffie of thee, om een praatje te maken of even stil te zijn in de stilteruimte.
Kom gerust eens binnen.
 
Ochtendgebed
Op de 2e woensdag van de maand is er om 9.45 uur een morgengebed in de stilteruimte. Het duurt maar een kwartiertje, maar het is goed om met elkaar de dag te openen met een korte lezing uit de Bijbel en om daar samen over te denken. Het is altijd weer verrijkend om verschillende interpretaties te horen. Daarna is er koffie. Komt u gerust eens meedoen.
 
Rozenkransgebed
In de maanden mei en oktober iedere dinsdagavond om 19 uur. Enige jaren geleden werd de Sint Martinuskerk gesloten. Sinds die tijd komen mensen in de maanden mei en oktober iedere dinsdagavond naar De Weerklank. In de stilteruimte bidden zij dan het rozenkransgebed en beleven zo met elkaar hun geloof en verbondenheid.
 
Gezamenlijke maaltijd
Op de eerste en de derde donderdag van de maand om 17 uur is er de mogelijkheid om met elkaar te eten. Er wordt voor de gasten gekookt en daarna gezellig samen gegeten. Voor de maaltijden graag van tevoren even opgeven, tel. 010-4718009.
 
Bijzondere bijeenkomsten
Verspreid over het jaar zijn er ook bijzondere bijeenkomsten en activiteiten. Deze variëren van lezingen tot gespreks-, muziek- en knutselbijeenkomsten. Voor meer informatie zie de website, de Zondagsbrief, het Kerknieuws of flyers in de kerk of De Weerklank.
Meer info over De Weerklank:  
http://www.pknschiedarn.nl/index.php?menuid=2&menu
Ontmoetingsbijeenkomsten:
Elke 2 maanden is er op een donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een open ontmoetingsbijeenkomst o.l.v.
ds. Taco Smit.
In het seizoen 2017 – 2018 is dat op 25 januari, 22 maart en 17 mei.
Wees welkom; vooraf aanmelden is niet nodig.

terug