Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen Geloofsactiviteiten - Ontmoetingen

Activiteiten in het kader van Vorming & Toerusting  -  2016 / 2017
van de Gefedereerde gemeente Schiedam-Kethel / De Ark en de Dorpskerk i.s.m. de Deelgemeenschap Sint Jacobus en Martinus  
Inhoud:         
Jeugd en Jongeren zie voor jou/jeugd op de site                   
Ontmoetingen, Kringen en Gespreksgroepen                        
Actueel geloven                        
Lutherjaar                        
Samen actief                        
De Weerklank

Geloofsactiviteiten met voor ieder wat wils.
Ontmoetingen, Kringen en Gespreksgroepen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 “De kring”
Breed Oecumenische gespreksgroep over geloof en hoe te geloven in je dagelijks leven. Niets nieuws en geen eendagsvlieg want we "bestaan" sinds 1978.
We hebben momenteel 16 trouwe leden en gaan met enthousiasme het nieuwe seizoen 2016  / 2017 tegemoet. Aan het eind van elk seizoen dragen we gezamenlijk de onderwerpen aan. Stemmen er over, en spreken af wie ze gaan voorbereiden. Er is betrokkenheid, aandacht voor elkaar, ernst en vrolijkheid. We zingen bidden en discussiëren en leren van elkaar. De meeste leden zijn al wat ouder. Mede daarom is van tijdstip veranderd. Nu elke 3e maandagmiddag van de maand in de Weerklank. Cornelia van Zantenplein 51, van 13.30 tot 16.00 uur.


We starten 19 september, onderwerp: de Heilige Geest. Moeilijk? Onbegrijpelijk? Of juist niet? We gaan op zoek. Op 17 oktober: " Jullie krijgen mijn haat niet". Een uitspraak van Antoine Leiris, hij verloor zijn vrouw van 31 jaar, moeder van hun 17 maanden oude zoontje, bij de aanslag in Parijs. Wat brengt je in zo'n situatie tot zo'n uitspraak?
Wilt u jij meer informatie?  Bel 4715368 Tom of Ans Buitelaar. Of 4739797 Ans Vijgeboom.
Van harte welkom! Er kunnen nog enkele mensen bij.


Open ontmoetingsochtenden in ‘t Schepphuis
Ontmoeting open voor een ieder; in een open sfeer. Wat hebben we in de afgelopen weken meegemaakt? Wat willen we met de anderen delen? En, het tweede gedeelte van de ochtend: wat lezen we deze keer in de Bijbel?
Steeds op de tweede dinsdagochtend van de maand in ’t Schepphuis, achter de Dorpskerk. De eerste  keer in het nieuwe seizoen is op 8 september. Aanvang 10.30 uur.
Leiding: ds. Dolf Tielkemeijer. Van harte welkom!
 
Nieuw Liedboek
Ook in het seizoen 2016-2017 vinden er weer een aantal avonden plaats rond het nieuwe liedboek. Het nieuwe liedboek bevat een schat aan prachtige teksten en muziek. Van oude liederen, van nieuwe liederen en van liederen van verschillende genres. Door je met elkaar hierin te verdiepen, leer je ook veel over de geschiedenis en de achtergrond van de liederen, de componisten en de melodie. Ook zingen we de liederen met elkaar. Muzikaliteit en zangtalent zijn hiervoor niet vereist.
De avonden staan onder leiding van Jan Blankers, organist van de Dorpskerk, en vinden plaats op: dinsdagavond 20.00 uur in ' t Schepphuis. De data: 4 oktober, 15 november, 17 januari, 8 maart, 25 april, 6 juni. Aanvang 20.00 uur.
 
Nakaarten
Er waren eens 3 steenhouwers. Op een warme dag, terwijl ze aan het zwoegen waren in de brandende zon, kwam er een wandelaar langs.
"Wat doen jullie daar?", vroeg de nieuwsgierige voorbijganger. "Stenen houwen, dat zie je toch!", antwoordde de eerste steenhouwer. De tweede zei: "Ik ben bezig geld te verdienen voor mijn gezin". De derde staakte zijn arbeid, keek de voorbijganger aan en zei vol trots en overtuiging: "Ik? Ik bouw een kathedraal!"
 Aansluitend op de marktmis van 9.00 uur drinken we samen koffie en kiezen een verhalen-kaart (zie bovenstaande voorbeeld). Daarna vertellen we elkaar wat ons in het verhaal aanspreekt en wat we er in de praktijk mee kunnen. Leiding: pastoraatgroep Jacobuskerk.
Plaats: pastorie Jacobuskerk, Kerkweg 51 3124KD Schiedam. Datum en tijd: dinsdag 11 oktober 2016 om 10.00 uur. Kosten: een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 
Ontmoetingsbijeenkomsten.
In het voorjaar van 2017 worden er op verschillende locatie in Noord weer ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd. U leest daarover t.z.t. in de Zondagsbrief en Kerknieuws. Deelnemers aan eerdere bijeenkomsten ontvangen een persoonlijke uitnodiging.  
 
Ochtendgebed in de Dorpskerk.
Elke donderdagochtend is er van 10.00 tot 10.30 uur ochtendgebed in de Dorpskerk. We zijn dan even stil, bidden voor de gemeente, voor de wereld en voor allen aan wie we denken, lezen uit de bijbel, zingen en bereiden ons voor op de komende zondag. Wees welkom. Dolf Tielkemeijer. 
 
Actueel geloven
Thomas, twijfelaar en stamelaar
Eerst was er een Psalmen-kring, toen kwam er een Maria-kring en dit seizoen is er een Thomas-kring. Vier avonden om samen de teksten te lezen uit het Johannes-evangelie, waarin Thomas ter sprake komt en zijn stem te horen is. Verrassende teksten die samen een bijzonder beeld oproepen van deze leerling van Jezus. De Bijbelteksten worden gelezen en besproken met de aandacht die daarvoor nodig is. Daarnaast worden enkele schilderijen bij deze teksten bekeken en een stuk muziek geluisterd dat ermee samenhangt. Een Bijbelkring, ja, maar met de schilderijen en de muziek ook een ervaringskring over Thomas, twijfelaar en stamelaar, die ruimte maakt voor ons twijfelen en stamelen en ons ook een stap verder brengt.
Woensdagavonden 21 september en 16 november 2016, en 18 januari en 15 maart 2017, 20.00 – 22.00 uur, Terpzicht
Inleider: Dolf Tielkemeijer
 
 
Bijbel en kunst: Marc Chagall.
Vaak heb ik naar werk van Marc Chagall gekeken en het (meestal) bewonderd, maar tot nu toe heb ik me met deze fenomenale schilder / kunstenaar niet echt grondig bezig gehouden. Graag wil ik het dit jaar wel doen, tussen de bedrijven door, om zodoende een programma van drie avonden te maken. Twee avonden met een overzicht van leven en werk van Marc Chagall. En een derde avond met de schilderijen die bewaard worden in het Chagall-museum in Nice.
Schilderijen die Chagall maakte bij de Bijbelboeken Genesis en Hooglied. Wie was Chagall, waar staat hij voor, wat zegt hij ons en hoe kijken wij naar zijn werk?
Woensdagavonden 31 mei, 7 en 14 juni 2017, 20.00 - 22.00 uur, ’t Schepphuis.
Inleider: Dolf Tielkemeijer
                 
Filmavonden
We zijn weer toe aan een nieuwe serie thematische filmavonden. Ditmaal in de Ark, vanaf 19.30 uur.  Het thema is ditmaal: mens-dier (met in de hoofdrollen onder andere een pelikaan, een olifant, een ezel...) De weken zijn al bekend, de exacte data nog niet. De eerste is in de week van 14 november, de laatste is uiterlijk donderdagavond 15 december. Als u laat weten of u mee wilt kijken op één of meer avonden, dan laten wij u weten welke avonden het in die weken precies zijn:
Ds. Hanny Langebeeke en ds. Gert Kwakkel
 
Zondagmiddag in de Dorpskerk
Op 11 september 2016, gaf Karin Braamhorst in haar lezing getiteld “Hemelse goedheid” een stukje cultuurgeschiedenis van de engel. Ze is cultuurhistoricus, docent en schrijver en nam ons mee door de eeuwen waarin mensen door engelen zijn gefascineerd. Engelen zijn belangrijk en brengen ons veel meer dan alleen mooie vleugels en blijde boodschappen. Ze kunnen onverklaarbare gebeurtenissen duiden en het onkenbare kenbaar maken. De lezing gaf een rijk en boeiend overzicht van hoe er door de tijden heen over engelen werd gedacht.
Ook in 2017 zullen er lezingen, voordrachten en bijzondere optredens zijn.  Aan de voorbereiding daarvan wordt nog gewerkt.
Voor informatie kijk op de website en volg de berichten in Kerknieuws en de Zondagsbrieven.
 
Bijbel in beeld 2016-2017
In de kerkdiensten worden Bijbelse verhalen gelezen, besproken en bezongen. Door vooraf al met de verhalen bezig te zijn, gaan ze nog meer leven. Bijbelse verhalen roepen gedachten, gevoelens, kleuren en beelden op. Bij Bijbel in beeld proberen we steeds het verhaal tot leven te brengen, de boodschap van het Bijbelverhaal om te zetten in een schilderij. Eerst lezen en bespreken we het Bijbelverhaal dat twee weken later op het rooster staat, we dringen door tot de kern en dan gaan we met verf en papier aan de slag. De ene keer wordt dat een heel figuurlijk schilderij, een andere keer abstract of symbolisch. Wat we willen vertellen is belangrijker dan de artistieke prestatie. Teken- of schildertalent zijn niet noodzakelijk, plezier in het schilderen wel. Er is technische begeleiding aanwezig.
 
De groep deelnemers varieert van 7 tot 15 mensen uit verschillende kerken, sommigen doen al vanaf het begin mee. De sfeer is ontspannen en gezellig, terwijl ieder op zijn eigen manier met het verhaal en schilderij bezig is. Het resultaat mag er elke keer weer zijn. De schilderijen worden getoond in de Ontmoetingsruimte van de Ark en spreken altijd velen aan. Ook worden ze soms nog elders tentoongesteld, bijvoorbeeld in de Weerklank.
Ook komend seizoen is weer een aantal avonden gepland. De onderwerpen volgen het leesrooster. Graag nodigen we iedereen uit om mee te doen
 
Data: 6 oktober 2016, 3 november 2016, 1 december 2016,  12 januari 2017, 9 februari 2017, 9 maart 2017. Locatie: Kerkgebouw de Ark, Hargplein 101. Aanvang: 19.30 uur
Kosten per avond: € 3,-, excl. koffie of thee
Vooraf aanmelden hoeft niet, maar we vinden het wel prettig te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.
Bericht of nadere informatie bij: Hans en Ploni Strijland,  tel: 010-4709529, 
Els Boon, . Mies Huizenga, tel: 010-4712347, .
              
Lutherjaar
Nicodemuskring – ‘Luther aan het woord’
In het “reformatiejaar”, dat van 31 oktober 2016 loopt tot 31 oktober 2017, laten wij Luther aan het woord. Van de reformator is een onwaarschijnlijke hoeveelheid teksten overgeleverd: preken, gebeden, liederen, colleges over de bijbel, catechismussen, brieven,  uitspraken tijdens de maaltijd enz. Per avond bespreken we een andere soort tekst, waarbij ook de verschillende thema’s van de reformatie aan bod zullen komen.
Wie komend seizoen de Nicodemuskring bezoekt is straks klaar om het vijfde eeuwfeest van de reformatie helemaal mee te vieren. 
 
We komen op de 2e donderdag van de maand bijeen, op de volgende data en locaties: 8 september (Vaste Burg), 13 oktober (Terpzicht), 10 november (Vaste Burg), 8 december (Vaste Burg), 12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april (1e donderdag vanwege Pasen) en 11 mei, steeds in Terpzicht.
We beginnen om 20:00 uur, en sluiten om 21:30 uur af met een toepasselijk lied van de reformator.
U kunt zich opgeven bij ds. Taco Smit, .  Voor de teksten wordt gezorgd. Nieuwkomers zijn welkom!
 
 
Lutherse kerkmuziek
Maarten Luther heeft zelf veel aan muziek gedaan. Hij zong graag en heeft ons prachtige kerkliederen nagelaten met tekst van zijn hand en soms ook met een eigen melodie. Maar hij heeft ook direct componisten geïnspireerd om muziek te maken voor de lutherse eredienst. Veelal muziek op Bijbelteksten in Luthers vertaling. In de muziekwetenschap noemt men de muziek van de generaties componisten na Luther ‘vroeg-barok’, maar die naam is lang niet zo mooi als de muziek zelf.
Op donderdagavond 18 mei is er muziek te horen van Michael Praetorius (1571-1621), Samuel Scheidt (1587-1654), Johann Hermann Schein (1580-1630) en Heinrich Schütz (1585-1672). Als toegift aan het einde van de avond ook nog iets van Dietrich Buxtehude (1637-1707) en Johann Sebastian Bach (1685-1750).
De avond wordt gehouden in de Dorpskerk. Daar staat een flinke geluidsinstallatie klaar, waarmee we luisteren naar stukken muziek van bovengenoemde componisten. Elk stuk met een korte toelichting en natuurlijk met tekst en vertaling bij de hand. U bent van harte welkom.
Donderdag 18 mei 2017, 20.00 – 22.00 uur, Dorpskerk.
Inleiding: Dolf Tielkemeijer
 
Op de kansel met Maarten Luther
Op zondag 11 december 2016, de zondag van de derde advent, zal ik preken samen met Maarten Luther. Ik leg een preek van Luther voor deze zondag op de kansel, neem daaruit enkele korte en typerende gedeeltes en ga er mee aan de slag, stel een vraag, protesteer, stem in – woord, antwoord en wederwoord – wat zegt Luther in zijn tijd en wat zou er nu gezegd kunnen worden, of: gezegd moeten worden. Ik weet nu al dat het spannend wordt. Woorden van 500 jaar geleden en woorden van nu komen samen op de kansel. Wie weet wordt het actueler dan ooit. U bent van harte welkom.
Zondag 11 december 2016, 10.00 uur, Dorpskerk.
Voorganger: Dolf Tielkemeijer
 
Luther, geld, goed en samenleven
Dat is in het kader van het Lutherjaar de titel van de lezing, inclusief gesprek en een afsluitend lied, die Jan Blankers op woensdag 29 maart 2017 geeft. Hoe stond Luther in de grote sociale vragen van zijn tijd? Welke betekenis had het evangelie hierin voor hem?  Is zijn houding voor ons anno 2016/2017 nog van belang?
Locatie: ’t Schepphuis, Aanvang: 20.00 uur.
 
Náást Luther
Luther krijgt meer kleur door ook de mensen naast hem te kennen. Zo zijn we voornemens om op 29 september in de Ark vanaf 20.00 drie mensen te portretteren voor u en graag gaan we dan daarover met u in gesprek: 'mevrouw Luther' ofwel Katharina von Bora, Erasmus, Thomas Müntzer.
Ds. Hanny Langebeeke en ds. Gert Kwakkel
Wilt u zich van te voren s.v.p. opgeven: .
Samen actief 
Kussenproject: … Een steuntje in de rug!
Vrijwilligers in De Weerklank hebben het afgelopen jaar kussens gemaakt. Kunstwerken! We geven deze kussens aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Weet u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Geef het dan door. Komend seizoen gaan we elke 3e woensdag van de maand in ontmoetingshuis De Weerklank verder met het maken van kussens. Doet u mee?
Aanvang: 14.00 uur. U bent van harte welkom; materiaal is aanwezig.
Info: Rita van der Eijk – Lamein van stichting Meredia, mail , tel 010 – 2730727.
                    
 Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, vertrekken we om 5.30 uur vanuit De Werf, t.o. de Sint Jacobuskerk aan de Kerkweg in Schiedam Kethel. We trekken er op uit voor een forse wandeling met halverwege een rustpauze met koffie, thee en koek. Rond 9.00 uur eten we - terug in De Werf - gezamenlijk de zelf meegebrachte boterhammen op. Kosten € 3,50. Vooraf aanmelden is niet nodig.
De Weerklank
Ontmoetingscentrum De Weerklank aan het Cornelia van Zantenplein 51 in Groenoord wil een open ontmoetingsplek zijn voor iedereen in Schiedam Noord. Hieronder vindt u een greep uit de geboden mogelijkheden. Ga eens kijken!
 
Ontmoeting
Op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmiddag (van 14.00 – 16.00 uur) en op woensdag-morgen (van 10.00 – 12.00 uur) kan iedereen binnenlopen om anderen te ontmoeten bij een kopje koffie of thee, om een praatje te maken of even stil te zijn in de stilteruimte.
Kom gerust eens binnen.
 
Ochtendgebed
Op de 2e woensdag van de maand is er om 9.45 uur een morgengebed in de stilteruimte. Het duurt maar een kwartiertje, maar het is goed om met elkaar de dag te openen met een korte lezing uit de Bijbel en om daar samen over te denken. Het is altijd weer verrijkend om verschillende interpretaties te horen. Daarna is er koffie. Komt u gerust eens meedoen.
 
Rozenkransgebed
In de maanden mei en oktober iedere dinsdagavond om 19 uur. Enige jaren geleden werd de Sint Martinuskerk gesloten. Sinds die tijd komen mensen in de maanden mei en oktober iedere dinsdagavond naar De Weerklank. In de stilteruimte bidden zij dan het rozenkransgebed en beleven zo met elkaar hun geloof en verbondenheid.
 
Gezamenlijke maaltijd
Op de eerste en de derde donderdag van de maand om 17 uur is er de mogelijkheid om met elkaar te eten. Er wordt voor de gasten gekookt en daarna gezellig samen gegeten. Voor de maaltijden graag van tevoren even opgeven, tel. 010-4718009.
 
Bijzondere bijeenkomsten
Verspreid over het jaar zijn er ook bijzondere bijeenkomsten en activiteiten. Deze variëren van lezingen tot gespreks-, muziek- en knutselbijeenkomsten. Voor meer informatie zie de website, de Zondagsbrief, het Kerknieuws of flyers in de kerk of De Weerklank.
Meer info over De Weerklank:  
http://www.pknschiedarn.nl/index.php?menuid=2&menu
 

terug