Werelddiaconaat Werelddiaconaat

Werkgroep Werelddiaconaat

De Werkgroep Wereldiaconaat stelt zich tot doel om binnen onze kerken, in ‘Stad’ en ‘Noord’, het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder de aandacht van gemeenteleden te brengen. De werkgroep volgt hierbij grotendeels de lijnen van Kerk in Actie die materiaal en informatie beschikbaar stelt voor projecten en ook de jaarlijkse collectes coördineert.

Adresgegevens Werkgroep Werelddiaconaat:

E-mailadres  
Het dagelijks bestuur:    
Dhr. K. Boot Voorzitter 010-8806335
Mevr. F. Stokker Secretaris  
Dhr. Ph.Waslander vertegenwoordiger Dorpskerk  

terug