Voorzieningen Voorzieningen

De autodienst:
Wanneer u graag naar de kerk wilt, maar het even niet op eigen gelegenheid kan gaan, dan kunt u een van de vrijwilligers bellen voor de gratis autodienst.
Zij halen en brengen u.
Wat u alleen even moet doen, is bellen. Het liefst op zaterdagmorgen.
Dhr. T. Tromp       010-2470570
Bij geen gehoor:  
Dhr. G.P. van Woerkom     010-4718814 / 06-27740843
                    
 
De begraafplaats:  
       
De HEERE is mijn Herder..
 
De begraafplaats achter de kerk wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters.
De huurgraven zijn beschikbaar voor leden van de Dorpskerk.
Voor leden van de Ark is er slechts op aanvraag en op voorwaarde
dat er ruimte is de mogelijkheid om hier begraven te worden.

Inlichtingen over begraven, kosten en onderhoud, te bevragen bij het kerkelijk bureau,
Bas Breugem 010-4711697
 
 
De collectebonnen:
Dorpskerk
De collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures op bladen van 20 stuks:
€ 2,00 kosten € 40,--;
€ 1,00 kosten € 20,--;
€ 0,50 kosten € 10,--.
Deze kunt u bestellen bij dhr. B. Breugem. U kunt de bonnen betalen door het totaalbedrag over te maken op bankrekening
NL71 RABO 0125 4029 96 t.n.v. Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. Onder de vermelding van het aantal bladen en het soort bonnen dat u wilt ontvangen, en uw adres – dit t.b.v. de bezorging.
 
Het voordeel dat u hebt bij het gebruik van collectebonnen, is de aftrekbaarheid bij de aangifte Inkomstenbelasting. Deze uitgave is als gift aftrekbaar. De waarde van de bonnen komt altijd bij het doel terecht, waaraan u het geeft in zowel de Dorpskerk als in De Ark. De heren Gille en Breugem kunnen u er alles over vertellen.
Bas Breugem 010-4711697
 
De kerktelefoon en het internet:
Gemeenteleden die niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen en toch bij de diensten betrokken willen zijn, kunnen worden aangesloten op de Kerktelefoon. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de diakenen van de betreffende kerk.
Naast via kerktelefoon kunnen de diensten in De Ark en de Dorpskerk ook via het internet (www.kerkomroep.nl) worden gevolgd.
 
Het kopieerwerk:
Voor de Dorpskerk kunt u terecht bij:
Dhr. R.R. Buitenhuis 010-4706626              
                                                                                                           
 
De ringleiding:
In beide kerken is een ringleiding aanwezig. Mensen met een hoorapparaat dienen dit op stand T te zetten om de ringleiding te kunnen ontvangen.
 
De zondagsbrief:
Voor zaken die specifiek wijk Noord betreffen, bijv. activiteiten in de komende week of zaken betreffende de kerkdiensten van die zondag, is er - behalve in juli en augustus een zondagsbrief in De Ark en in de Dorpskerk. De zondagsbrief kunt u ook vinden op de website. 
Om de zondagsbrief te kunnen lezen moet u kunnen inloggen in het besloten gedeelte.

terug