Muziek & Cultuur Muziek & Cultuur

Gospelsound:
Waar: De Dorpskerk
Wanneer: Elke eerste zondag van oktober, november, februari en maart.
Tijd: 19.00- 20.00 uur
Toegang: Vrij - collecte bij de uitgang richtprijs €5,-pp
 
Contactpersoon: Frans Griffioen,  010 – 470 39 27  
 
Avondmuziek Dorpskerk Kethel:
Op iedere vierde zondagavond van de maand (behalve in de zomermaanden) vindt er in de Dorpskerk een ‘Avondmuziek’ plaats, waarin de vocale kerkmuziek een centrale plaats inneemt. Niet het gesproken maar het gezongen woord voert de boventoon. Meestal wordt alle muziek in concertvorm uitgevoerd en wordt de avond afgesloten met een korte vesper. Soms ook is er sprake van een geïntegreerde vesper. De motetten worden dan opgenomen in de liturgie van de dienst. Naast een vaste groep van koren die regelmatig haar medewerking verleent, wordt ook telkens gezocht naar koren die nog niet eerder in de Dorpskerk waren te horen. Vaste momenten in het jaar zijn de uitvoering van de Christmas Carols op de zondag voor Kerstmis en Passiemuziek op Palmzondag.
De Avondmuziek begint om 19.00 uur en is rond 20.00 uur afgelopen.                                                                                    
Contactpersoon:    
Mevr. E. Meijboom   secretaris  010-2470654
     
 
Dorpskerk Cantorij:
In 2004 is de Dorpskerk Cantorij opgericht. Zij is vooral actief in het begeleiden van de gemeentezang. Ook worden voor bijzondere diensten (lijdenstijd, kerst), muziekstukken ingestudeerd. Dirigent is dhr. Hans van der Linden. Wij kunnen nog wel wat stemmen gebruiken. Heeft u wel zin om één avond in de week ontspannend te oefenen, aarzel dan niet en meld u aan bij één van onderstaande bestuursleden. Repetitie op de maandagavonden van 20.15 uur tot 22.00 uur.               
Contactpersonen:    
Mevr. G.D. Sels-Speijer          010-4705939
Mevr. E. van Toor-van der Hoff   penningmeester  010-4701798
 
Avonden over het nieuwe Liedboek in ‘t Schepphuis:
Het nieuwe Liedboek is een prachtig document. Het is heel bijzonder om met elkaar de liederen te zingen en om je samen te verdiepen in de achtergrond van een psalm of een lied. Een aantal keren per seizoen worden er avonden over het nieuwe Liedboek georganiseerd. De avonden staan onder leiding van dhr. Jan Blankers, organist van de Dorpskerk. U bent van harte uitgenodigd, om de avonden te bezoeken en mee te zingen! De avonden worden ook altijd vermeld in de Zondagsbrief.     
Contactpersonen:    
Mevr. I.H. Gerringa  Dorpskerk   010-4701724
 
Zondagmiddag in de Dorpskerk:
Sinds een aantal jaren worden er meestal twee ‘zondagmiddagen’ per seizoen georganiseerd. Deze middagen zijn laagdrempelig van karakter en van een goed niveau. Meestal zoeken we naar een link met het geloof. De invulling is zeer verschillend, vaak verrassend. Ze zijn opgezet om de kerk meer te laten zijn dan de kerk van zondagmorgen. De ‘zondagmiddag’ wordt altijd aangekondigd in Kerknieuws of Zondagsbrief en de pers. De ‘zondagmiddag’ vindt plaats in de Dorpskerk van 15.00 uur tot ongeveer 17.00 uur, inclusief pauze  De toegang is gratis. Wel is er een collecte aan de uitgang ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte uitgenodigd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. I.H. Gerringa.     
Contactpersonen:    
Mevr. I.H. Gerringa Dorpskerk 010-4701724

terug