Kerkdiensten Kerkdiensten

Bij binnenkomst ligt er een zondagsbrief en een boekje voor u klaar.
In het boekje staat de gebruikelijke orde van dienst. Tijdens de gewone diensten gebruiken wij dit
gecombineerd met de borden waarop de liederen uit het liedboek op staan vermeld.
Bij speciale diensten is er een liturgie waar alles van de dienst in vermeld staat.

Voorbeden
Bij de ingang van de kerk ligt op zondagochtend en ook doordeweeks het voorbedenboek.
U kunt daar iets in opschrijven waar de predikant tijdens de ochtenddienst voor zal bidden. 
Op die manier kun je elkaar als gemeente ook in het gebed nabij zijn.

terug