Welkom,..... Welkom,.....

Welkom bent u altijd in de Dorpskerk.
In de Hervormde gemeente Kethel Spaland zijn we actief bezig om met elkaar het kerkbezoek en het gemeente zijn in stand te houden. In samenwerking met de Ark organiseren wij een diversiteit aan activiteiten en kerken om de week gezamenlijk. 
Wij geven u graag een warm welkom in ons bedehuis van God, de Dorpskerk.
Een eeuwenoud monument, een veelzeggend teken in de tijd.


 
Waar zijn wij nu actief mee bezig? Waar zijn wij nu actief mee bezig?

Graag uw aandacht voor de volgende berichten:
Vakantiebijbel week 1 van 15 t/m 18 juli
Vakantiebijbelweek vervolg
 
DE BIJBEL MEE OP VAKANTIE
Dagelijks een stukje bijbellezen tijdens de zomervakantie? Stop dan het gratis NBG-vakantieleesrooster in je reiskoffer. Het boekje geeft twee weken lang dagelijkse inspiratie uit het boek Filippenzen. Voor kinderen is er een zomerpakket van Bijbel Basics.
‘De vakantie is bij uitstek de periode om los te komen van je dagelijkse beslommeringen. Daarom kozen we voor dit rooster Paulus’ brief aan de Filippenzen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Het kopje boven die brief had kunnen zijn “Vreugde, vreugde, louter vreugde” – net als dat bekende lied op een melodie van Beethoven. En dat terwijl Paulus geen vakantie had, maar gevangen zat. Waar hij dan toch die blijdschap vandaan haalde, onthult hij in deze brief.’
Voor kinderen stelt het NBG het Bijbel Basics zomerpakket beschikbaar. Bijbel Basics is de digitale kindernevendienstmethode die kinderen van 4-12 jaar laat kennismaken met 200 bijbelverhalen. In veel kerken zitten de kinderen in vakantietijd in de ‘gewone’ kerkdienst. Met dit zomerpakket kunnen ze dan toch aan de slag met de Bijbel. Het pakket is gratis te downloaden en bevat een bijbelverhaal, vragen om over na te denken en een doe-opdracht, bijvoorbeeld een in te kleuren memoryspel.
Het leesrooster is verkrijgbaar bij de NBG-vrijwilligers en via: http://www.debijbel.nl/vakantieboekje
 
Agenda met alle activiteiten
Agenda van de Dorpskerk
 
Geloofsactiviteiten;ontmoetingen, gespreksgroepen, lezingen en andere activiteiten voor volwassenen
Geloofsactiviteiten;ontmoetingen, gespreksgroepen, lezingen en andere activiteiten
 
Leeftijdsgroepen
30+ groep
40+ groep
 
Jeugd
Kliederkerk
Brug - en Stuurgroep
Catechese
Belijdeniscatechese