Over ons Over ons


Wie zijn wij?
Een levendige en warme gemeenschap van de meest uiteenlopende mensen, die allemaal Jezus Christus willen navolgen.
Om daartoe geïnspireerd en bemoedigd te worden komen we samen op de zondagochtend in de prachtige en gastvrije - in het hart van de stad gelegen - Grote of St. Janskerk.
De vieringen worden met zorg voorbereid. We lezen uit Oude en Nieuwe Testament, we bidden samen en we zingen graag en veel: eigentijdse én vertrouwde liederen uit ons nieuwe liedboek (sinds 2013). De muzikale begeleiding wordt verzorgd door onze professionele kerkmusicus Arjen Leistra. Belangrijk in de viering is ook de bezinning op de betekenis van het woord van God voor ons leven.
In onze gemeenschap is ieder mens belangrijk. Dus ook de kinderen. Zij hebben een plaats en (vaak ook een) taak in de viering, daarnaast volgen zij in hun eigen ruimte een programma dat past bij hun leeftijd. (Voor onze visie op het kinder- en jeugdwerk en onze kinder-activiteiten. Lees meer
Wij zijn vooral ook een gemeente van maatschappelijk betrokken doeners. Omzien naar elkaar en dienst aan de samenleving staan hoog in het vaandel.
Als dit u aanspreekt: bezoek dan gerust eens geheel vrijblijvend een viering of één van onze maaltijden of meditatie en morgengebed op zaterdagmorgen (verzorgd door de Raad van Kerken) of loopt u op een zaterdagmiddag de kerk binnen (in de zomermaanden is de kerk ook door de week geopend). Onze gastvrije koster Paul van Wijngaarden, of één van de vele vrijwilligers zal u zeker hartelijk te woord staan. U kunt ook contact opnemen met ds Willem van der Vegt.
 
 
Diaconaat en werelddiaconaat Diaconaat en werelddiaconaat
De kerk kan ook hulp bieden als niemand anders kan helpen. De mensen in de kerk die dit werk doen heten diakenen. In de kerk heet dit diaconaal werk. Het wordt ook wel diaconaat genoemd. Concrete hulp kan worden verleend of we weten toch nog iemand te vinden die de ander verder kan helpen.

 
lees meer »
 
Pastoraat Pastoraat
Als mensen elkaar ontmoeten en een relatie met elkaar aangaan om samen een weg te zoeken in zaken van geloof en levensvragen, dan noemen we dat pastoraat. Het evangelie is ons dan een lichtend voorbeeld. In dat evangelie ging Christus ons voor.

 
lees meer »
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
De kerk kan niet functioneren zonder geld en met geld kan de kerk meer voor de gemeenschap betekenen. Jaarlijks wordt dan ook van de leden gevraagd een bijdrage te geven. Ook verhuur (van delen) van gebouwen levert de kerk inkomen op.
Kerkrentmeesters beheren de gelden en de bezittingen van de kerk zoals gebouwen en regelen het onderhoud ervan. Er zijn ook beroepskrachten werkzaam in de kerk. De kerkrentmeesters stellen daarom begrotingen op en kijken naar de langere termijn. Zij adviseren de kerkenraad.
lees meer »
 
Gemeentegids Gemeentegids
Uitgebreide informatie kunt vinden in de Informatiegids Protestantse Gemeente te Schiedam Wijk Stad 2014

Mocht u informatie in de gids missen of merkt u een onjuistheid op wilt u dit dan laten weten aan Ds. W. van der Vegt,