Preken en Orde van dienst lezen Preken en Orde van dienst lezen

ds. H.van der Linden (De Ark; 13-5-2018): Orde van dienst

drs. J.C. Buurmeester (Grote Kerk; 29-4-2018): God hoort ...

ds. H.van der Linden (De Ark; 8-4-2018): Preek met orde van dienst

mw. ds. M. Russchen (Grote Kerk; 1-4-2018, Paasmorgen): In en ondanks beperktheden

mw. ds. M. Russchen (Grote Kerk; 30-3-2018, Goede Vrijdag): Zie de mens

mw. ds. M. Russchen (Grote Kerk; 29-3-2018, Witte Donderdag): Dienstbaarheid?.

mw. ds. M. Russchen (Grote Kerk; 25-3-2018): Intocht: teleurstelling en hoop
 

terug