Predikanten

Predikanten

Hervormde Gemeente Kethel en Spaland, Dorpskerk

Ds. Dolf  Tielkemeijer


Tel nr : 010 - 7370723

In het mobiele telefoonverkeer vragen mensen elkaar: `Waar ben je?` Dat wil je weten als je iemand mobiel belt. `Waar ben je?` is een moderne vraag. Maar ook een stokoude. God vraagt het precies zo aan Adam die zich verscholen heeft tussen de bomen. Mens, waar ben je? Mijn vrouw Corry en ik zijn sinds 5 oktober 2014 te vinden in Schiedam-Kethel. Aanspreekbaar. Dat is ook meteen mijn opdracht als predikant van de Dorpskerk, dat ik te vinden ben als pastor en als medemens. Dat ik me laat vinden door de naaste die op mijn weg komt en door de Eeuwige die zijn mensen zoekt. Aanspreekbaar zijn. Doorheen de jaren van mijn predikantschap is mij het evangelie van Jezus Christus steeds liever geworden. Ik denk dat ik het van mijn levensdagen niet uit zal krijgen. Stilte is kostbaar voor me. Stilte om oude woorden als nieuw te horen en bemoedigd te worden op je zoektocht naar God en de ware menselijkheid; binnen en buiten de kerk. Ik verdiep me graag in mensen. Ik probeer het licht van God te volgen dat op ons leven valt en te horen wat de ander beweegt. Van harte werk ik mee aan de opbouw van de gemeente van Christus in deze tijd. 

ds. Dolf TielkemeijerProtestantse Gemeente te Schiedam, wijkgemeente Noord, De Ark

Drs. J.C. van der Linden a.i.

Tel nr. 010-4714796/ 06-49430951


Over Hans van der Linden, getrouwd met Jenske en vader van Bram (1993). 
Op zondag 19 maart 2017 ben ik in de Ark officieel aan de Protestantse Gemeente Schiedam verbonden (voor 60% van de werktijd, tot 1 januari 2018). Mijn belangrijkste taak is het verzorgen van het pastoraat in de Schiedam-Noord, wijk 2 van de gefedereerde gemeente Schiedam Kethel.
Inmiddels heb ik in het pastorale werk al een behoorlijke ervaring opgebouwd.
Achtereenvolgens ben ik als (tijdelijk) pastor verbonden geweest aan de Ontmoetingskerk te Spijkenisse en aan de Hervormde Gemeente Kethel en Spaland (t.b.v. van wijk 1). Daarna was ik (ad interim) coördinator missionair werk bij de Windwijzer in Vlaardingen en, de afgelopen anderhalf jaar (tot 1 februari 2017),  pastor van wijkgemeente de Kern in Spijkenisse.

Mijn theologiestudie heb ik in Leiden gedaan, naast mijn werk. (Ik was docent economie aan het Marnix Gymnasium te Rotterdam.) De studie ben ik min of meer bij wijze van hobby begonnen. Muziek maken in de kerk was (en is) één van mijn passies. Omdat ik meer wilde weten van de achtergronden ben ik begonnen met een studie theologie. Gaandeweg werd dit een steeds serieuzere zaak, vooral toen ik steeds meer bij het kerkenwerk betrokken raakte. Zo zit ik op dit moment in het bestuur van ontmoetingshuis De Weerklank en ga ik regelmatig voor als gastvoorganger. Verder ben ik dirigent van de cantorij van de Dorpskerk te Kethel en doe ik ook regelmatig dienst als organist.

Als u prijs stelt op een pastoraal bezoek van mijn kant, kunt u daarvoor via Janny Meijboom een afspraak maken (010 4701018). Zij beheert in dit opzicht mijn agenda. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact met mij opnemen.

Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten en ik spreek de wens uit dat mijn werk tot zegen van de gemeente mag zijn.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Linden.

Protestantse Gemeente te Schiedam, wijkgemeente Stad
Ds. Marjolijn  Russchen


Tel nr : 010-2732953
www.domineeschiedam.nl 

Mijn grote passie is het op- en uitbouwen van de gemeente van Jezus Christus.
Waarom? Omdat het geloof voor mij belangrijk is, en geloven doe je niet op een eilandje, maar in een gemeenschap en met het oog op de wereld.

Het geloof bepaalt voor een groot deel mijn identiteit. Ook vormt het mijn karakter.
Een Bijbeltekst, Efeze 3 vers 14-21 laat dat zien: ‘Moge God uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart’. Christus, die in mij kan gaan wonen! Dat is onze roeping als persoon en als kerk: dat wij vindplaats zijn van God. Dat geeft zin en richting aan mijn leven, dat vormt mij.

Daartoe moet ik wel mijn geloof vormgeven elke dag en elke week opnieuw. Zo stel ik mij open voor wat God mij te zeggen heeft, in de Bijbel, in lied, gebed (ook meditatief gebed), en in de kerkdienst en zo word ik steeds weer getroost en bemoedigd, bevrijd en geïnspireerd. Zo kan ik groeien in geloof, hoop en liefde.
Ik maak deel uit van een hartelijke en open gemeenschap. Er is aandacht voor elkaar en voor de ander, we lachen en huilen samen, er is relativering en schoonheid (o.a. in muziek). Deze gemeenschap is voor mij vaak een vindplaats van God.

Mijn hobby's zijn lezen, fietsen, wandelen, tuinieren, buiten zijn en in beweging zijn dus. Ik houd van klassieke muziek en van popmuziek, van zingen en van dansen, van film en theater. Schoonheid zie ik overal: in de natuur, in de stad, in architectuur, in kunst, in mensen.

Ik ben getrouwd in 1985 en heb drie volwassen kinderen. Ernst en ik zijn weer met z'n tweeën en dat is helemaal goed. Familie en goede vrienden zijn belangrijk voor mij. ‘De anderen' gaan voorop. Wie zou ik zijn zonder de Ander/de ander?

Voor meer inspiratie en informatie verwijs ik graag naar mijn persoonlijke website.

Ds. Marjolijn Russchen

Protestantse Gemeente te Schiedam, wijk 2 
Ds. Willem van der Vegt
(woonachtig te Oud Beijerland)

Tel nr : 0186 621308

Sinds mei 1998 ben ik voor de helft van de week werkzaam als Bijstand in het Pastoraat in Schiedam.
Eerst was ik dat alleen voor de Grote Kerk en later ben ik enthousiast meegegaan in de fusie van de Protestantse Gemeente Schiedam.
Daarin ben ik verantwoordelijk voor het pastoraat van wijk 2, het gebied rondom de Grote Kerk. Daarnaast ben ik als predikant/geestelijk verzorger werkzaam in verpleeghuis de Egmontshof in Oud-Beijerland. Daarvoor ben ik ruim 8 jaar werkzaam geweest als predikant in Maastricht. 
De eerste helft van mijn theologiestudie deed ik in Utrecht, de tweede helft deed ik aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn. 
Ik ben het beste te bereiken via mijn mail waar ik regelmatig naar kijk:
Telefonisch ben ik meestal wel bereikbaar tussen 18.00 en 19.15 uur op het nummer: 0186 - 62 13 08. 

Ds. W.M. van der Vegt

terug