Algemeen

Elke zondagochtend om 10.00 uur
Algemeen

De Eredienst , een kloppend hart van verlangen......

Het hart van de gemeente klopt van verlangen :
Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, O God.Psalm 42:2.
We komen samen om God te prijzen, Hem te danken in de vorm van zang en gebed en naar Hem te luisteren. Om zijn hulp te zoeken en te vinden, vergeving te ontvangen en genade.
Elkaar te ontmoeten. Om de band te vernieuwen, die voor eeuwig is bedoeld. De band met Hem en met elkaar. Wees welkom in de eredienst van:
De Dorpskerk
De Ark
De Grote Kerk
De Vaste Burg

terug